Jūsų smalsumui pateikiame Eurofins laboratorinių tyrimų ataskaitą biohumuso ir skysto mikrobiologinio preparato AugiMAX

JB2019-004783-Prufbericht-1_0_VALID.pdf

AR-20-JE-001691-01.pdf